Mijn PVDM

Author Archives: Lev Detrez

UBO-register maakt einde aan anonimiteit begunstigden vennootschappen, vzw’s, … 

Europa is al een heel tijdje bezig met antiwitwaswetgeving. Onlangs is de Europese vierde antiwitwasrichtlijn ook in de Belgische wetgeving geïntegreerd. Zo wil Europa een halt toeroepen aan witwassen en de verdoken financiering van terrorisme. De Belgische wet ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ is op 16 oktober vorig jaar van kracht geworden.  Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Effectentaks: ook voor u?

In het zomerakkoord stond het al: vanaf 1 januari 2018 zou er een jaarlijkse taks komen op effectenrekeningen. Momenteel is het wetsontwerp hierrond nog altijd niet goedgekeurd. Dus de definitieve uitwerking van de belasting op effectenrekening is nog geen feit. We vatten alvast het ontwerp voor uw samen. Dat er nog wijzigingen zullen zijn, is echter zeer waarschijnlijk. We houden u op de hoogte. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Forfaitaire aftrek van beroepskosten: nu ook voor de winsten in de Personenbelasting

De beroepsinkomsten in de personenbelasting vallen traditioneel uiteen in activiteitsinkomsten en niet-activiteitsinkomsten. Activiteitsinkomsten worden verkregen door loontrekkers, bedrijfsleiders, winstenbehalers (handelaars, bakkers, slagers, schrijnwerkers, landbouwers e.d.), vrije beroepen en meewerkende echtgenoten. Deze mensen moeten een inspanning leveren (arbeid) om hun inkomsten te verdienen, en mogen beroepskosten aftrekken, die ze ofwel moeten bewijzen ofwel maken ze gebruik van de forfaitaire kostenaftrek. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Zorgvolmacht voor optimale successieplanning

We staan er niet altijd bij stil, maar het kan u, ons en iedereen overkomen van de ene dag op de andere: een zwaar ongeluk waardoor u in een coma belandt, dementie, een zware ziekte waardoor u zich niet meer kunt verplaatsen,… Op zo’n moment komt een zorgvolmacht echt van pas. Door iemand in uw omgeving een zorgvolmacht te geven, kunt u uw nalatenschap nog fiscaal optimaliseren met een schenking, handgift of bankgift. U kunt de begunstigde van uw levensverzekering nog wijzigen, uw huwelijkscontract veranderen,… U heeft er dus alle belang bij om – voor het te laat is – een zorgvolmacht op te maken. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Nieuwe vennootschapswetgeving verandert het beroep van de accountant

De nieuwe vennootschapsbelasting komt eraan. Op de algemene vergadering van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten) lichtte Minister Koen Geens de nieuwe wetgeving toe samen met de nieuwe rol die de accountant en belastingconsulent zullen krijgen. Minister Geens onderstreepte dat het beroep van de accountant al heel veel veranderd is door de digitalisering. De rol als belangrijkste adviseur van ondernemingen én als vertrouwensverstrekker zal in de toekomst alleen nog belangrijker worden. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Pop-ups: nieuwe huurregels maken het makkelijker

Pop-ups: ze zijn intussen meer dan een hype, want ze blijven opduiken. Voor startende ondernemers zijn ze ideaal om hun concept uit te testen. Heel wat steden en gemeentes doen er ook hun voordeel mee omdat het een manier is om de leegstand tegen te gaan. Dat heeft de wetgever nu ook begrepen met een huurwetgeving voor pop-ups. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Dividend, hoe kan je er fiscaal slim mee aan de slag?

Wist u dat u uw liquidatiereserves kunt gebruiken om uw dividenduitkering net iets fiscaal gunstiger uit te keren? Maakt uw onderneming dit jaar winst? Dan kunt u die winst na vennootschapsbelasting geheel of gedeeltelijk opzij zetten in de vorm van een liquidatiereserve. Legt u zo’n liquidatiereserve aan, dan betaalt u daarop 10% belasting. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Dividend, hoe kan je er fiscaal slim mee aan de slag?

Eindejaarspremie verplicht of niet?

Moet u als werkgever een eindejaarspremie uitbetalen? Nee, de uitbetaling van een eindejaarspremie is niet altijd verplicht. Het hangt onder meer af van de sector waarin u onderneemt. Continue reading
Posted in Mededelingen | Reacties uitgeschakeld voor Eindejaarspremie verplicht of niet?

Brengt de Kerstman u een elektrische fiets? Fiscaal cadeau inbegrepen!

Velen onder u hebben misschien al het plezier ontdekt van de elektrische fiets. Hoezeer u van die elektrische fiets geniet op fiscaal vlak, hangt echter van het soort elektrische fiets dat u aankoopt. Er zijn verschillende modellen op de markt die ook verschillende rechten en verplichtingen met zich meebrengen. En sedert 1 oktober is er op wettelijk vlak een en ander veranderd. Samen met u fietsen we even door de nieuwe maatregelen. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment

Notionele interestaftrek: wat kunt u ermee?

De notionele interestaftrek of – zoals het officieel heet – de aftrek voor risicokapitaal bestaat al sinds 2006. Het houdt in dat vennootschappen een ficitieve rente kunnen aftrekken van hun belastbare winst. Bedoeling? De discriminatie tussen financiering met eigen vermogen en financiering met vreemd vermogen wegwerken. Continue reading
Posted in Mededelingen | Leave a comment