Mijn PVDM

Pop-ups: nieuwe huurregels maken het makkelijker

Gepubliceerd op 27-02-2017 door Nick Verheyden

Pop-ups: ze zijn intussen meer dan een hype, want ze blijven opduiken. Voor startende ondernemers zijn ze ideaal om hun concept uit te testen. Heel wat steden en gemeentes doen er ook hun voordeel mee omdat het een manier is om de leegstand tegen te gaan. Dat heeft de wetgever nu ook begrepen met een huurwetgeving voor pop-ups. Het decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Sinds september vorig jaar kunt u voor uw pop-up dus een specifiek huurcontract van korte duur afsluiten. Dit is een Vlaamse regelgeving die niet geldt in Brussel en Wallonië.

Aan welke voorwaarden moet de huurovereenkomst voor uw pop-up voldoen?

Zoals steeds moeten er enkele regels gevolgd worden:

  • het moet gaan om de huur van (of een gedeelte van) een ontroerend goed;
  • u gebruikt het onroerend goed voor het uitoefenen van een handel of ambacht;
  • er is rechtstreeks contact tussen u, de huurder en het publiek;
  • het contract moet u schriftelijk vastleggen;
  • het contract is afgesloten voor een termijn gelijk of korter dan één jaar.

Huurtermijn pop-up beperkt tot een jaar

De huurovereenkomst voor een pop-upstore mag niet langer zijn dan één jaar. Het contract loopt ten einde op de overeengekomen einddatum. U hoeft niet op te zeggen, maar u heeft tegelijk ook geen recht op hernieuwing als de termijn de grens van één jaar overschrijdt. Huurt u voor een periode van zes maand een pand, dan mag u daarna wel terug een huurovereenkomst afsluiten voor nog eens zes maand. Zolang de opeenvolgende huurovereenkomsten in het totaal de maximumduur van twaalf maanden niet overschrijden, is er geen probleem.

Klassieke handelshuur na pop-up

Blijft u langer dan een jaar? Dan gaat u huurcontract automatisch over naar de ‘klassieke’ handelshuurwetgeving. Uw klassiek huurcontract begint dan op de begindatum van uw pop-upcontract. U kunt uiteraard ook overeenkomen met de verhuurder om het contract te verlengen na een jaar en het om te zetten naar een gewoon handelshuurcontract.

Kunt u uw huurovereenkomst voor uw pop-up vroegtijdig beëindigen?

Stel, de pop-up loopt niet zoals u had gehoopt, de locatie blijkt niet wat ze leek te zijn en u wilt uw pop-up voor einddatum van het huurcontract al sluiten. Dat kan als u een maand opzeg in acht neemt. U zegt op met een aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaarderexploot. De verhuurder mag niet voortijdig opzeggen. In onderling overleg kan er schriftelijk altijd een vroegtijdig einde gemaakt worden aan het verhuurcontract. De huurder heeft nooit recht op een vergoeding als het contract beëindigd wordt, tenzij u anders overeengekomen bent. Overdracht van huur en onderverhuur zijn door het decreet verboden.

Kosten en lasten huur pop-up

De verhuurder betaalt de belastingen voor het gebouw. De huurder  betaalt de huurprijs en de kosten voor water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.