Mijn PVDM

Wijziging pensioen zelfstandigen en 80% regel

Gepubliceerd op 10-08-2022 door Nick Verheyden

In de zomer van 2021 heeft de regering een wijziging doorgevoerd in de berekening van de wettelijke pensioenen van zelfstandigen, waardoor elk gewerkt loopbaanjaar vanaf 2021 extra pensioen oplevert. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat het wettelijk pensioen van zelfstandigen en werknemers geleidelijk aan meer wordt gelijkgesteld.

Gelijkstelling pensioen zelfstandigen en werknemers
Vóór de wetswijziging werd er bij de berekening van het pensioen van zelfstandigen een correctiecoëfficiënt van ongeveer 0,7 toegepast, waardoor het wettelijk pensioen voor zelfstandigen beduidend lager was dan voor werknemers. Deze correctiecoëfficiënt werd toegepast om rekening te houden met de lagere sociale lasten die door zelfstandigen wordt afgedragen ten opzichte van werknemers.

Afgelopen zomer heeft de regering beslist om deze correctiecoëfficiënt af te schaffen voor de loopbaanjaren vanaf 2021. Voor de voorgaande loopbaanjaren wordt er wel nog rekening gehouden met deze coëfficiënt. De nieuwe regeling geldt voor pensioenen die ten vroegste ingaan op januari 2022.

Impact op 80% regel?
Als een vennootschap premies betaald in het kader van groeps- of IPT-verzekeringen, dient er rekening gehouden te worden met de zogenaamde 80% regel, opdat de betaalde pensioenpremies fiscaal aftrekbaar kunnen zijn in de vennootschap. In deze berekening wordt er onder meer rekening gehouden met het geraamd wettelijk pensioen, dat door de pensioenhervorming van vorig jaar beduidend hoger zal zijn.

De administratie heeft ten gevolge van deze pensioenhervorming in een circulaire van 31 maart 2022 laten blijken dat ze voor de raming van het wettelijk pensioen van zelfstandigen een andere berekeningswijze zal toepassen. Bij de formule van de 80% regel werd voor kort de raming van het wettelijk pensioenbedrag berekend door 25% van de bruto jaarbezoldiging te nemen, rekening houdend met een minimum- en maximumpensioen. In haar circulaire heeft de administratie aangegeven dat dit retroactief vanaf januari 2021 wijzigt naar 50%, gezien ze in 2021 de correctiecoëfficiënt voor de berekening van de wettelijke pensioenen van zelfstandigen hebben afgeschaft.

Door deze wijzigingen zal het totaal pensioenkapitaal dat opgebouwd kan worden met de 80% regel een stuk lager zijn dan voorheen het geval was. Voor meer duidelijkheid omtrent de impact van deze wijzigingen op uw persoonlijke situatie, kan u beroep doen op uw verzekeringsmakelaar.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.