Mijn PVDM

Attest voor toepassing verlaagd BTW tarief bij werken aan oudere woningen afgeschaft

Gepubliceerd op 01-12-2021 door Nick Verheyden

Als u herstellings- of renovatiewerken uitvoert in woningen die: ouder zijn dan 10 of 15 jaar, hoofdzakelijk privé bewoond worden én waarbij u van de klant een attest verkrijgt waarin deze voorwaarden bevestigd worden, kan u op uw factuur het verlaagd tarief van 6% in plaats van 21% BTW toepassen. Vanaf januari 2022 zou het attest, als administratieve vereenvoudiging, vervangen worden door bepaalde verklaringen die u op uw factuur moet vermelden.

Vereenvoudigde administratie
Aannemers ervaren vaak dat het administratief beheer van dergelijke attesten een last is. Het wordt regelmatig vergeten om het desbetreffende attest op te stellen en als een aannemer toch over de nodige attesten beschikt, is het mogelijk dat deze na verloop van tijd kwijtgespeeld worden. Hierdoor riskeren ze bij een BTW-controle verantwoordelijk gesteld te worden voor het te weinig gefactureerde btw-bedrag.

Om deze administratieve last te vereenvoudigen, heeft de wetgever beslist dat vanaf januari 2022 het attest zal vervangen worden door een verklaring op de factuur zelf. Van zodra er aan de voorwaarden wordt voldaan én de verklaring op de factuur vermeld staat, kan het verlaagde BTW tarief van 6% toegepast worden. Er wordt echter wel voorzien in een overgangsperiode tot en met juni 2022, zodat aannemers hun interne systemen kunnen aanpassen aan de nieuwe regeling.

Verklaring voor toepassing van het verlaagd btw-tarief
De verklaring die u op uw factuur zal moeten vermelden gaat als volgt:
“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

  •  (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [tien of vijftien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  • (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt;
  • (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.

Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Als bovenvermelde verklaring vermeld staat op de factuur én de klant de factuur niet schriftelijk betwist binnen de termijn van een maand, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor een eventuele latere bijpassing van BTW.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.