Mijn PVDM

Verlaagde drempelbedragen btw-teruggave

Gepubliceerd op 03-06-2021 door Nick Verheyden

Om de discrepantie tussen btw-teruggaven voor buitenlandse btw-plichtigen en Belgische btw-plichtigen weg te werken, heeft de minister van Financiën beslist om de drempels voor btw-teruggaven te verlagen.

Drempelbedragen
Momenteel kunnen kwartaalaangevers enkel om een btw teruggave vragen indien het terug te vorderen saldo minstens € 615,00 bedraagt, of € 245,00 indien de teruggave wordt gevraagd in het vierde kwartaal. Voor maandaangevers is dit respectievelijk € 1.485,00 en € 245,00 voor de aangifte van december.

Met deze wijziging, dewelke inwerking is getreden vanaf 1 april 2021, wordt voor zowel de maand- als de kwartaalaangevers de drempel verlaagd naar € 400,00. Voor de teruggave in het vierde kwartaal of de maand december voor respectievelijk de kwartaalaangevers en de maandaangevers, is de drempel verlaagd naar € 50,00.

Wanneer ontvang ik mijn btw-teruggave?
Indien u op uw tijdig ingediende btw-aangifte een btw-teruggave vraagt én de teruggave groter is dan de hiervoor vermelde drempelbedragen, zal de btw-teruggave binnen de drie maanden gestort worden op uw rekening. In principe kan een teruggave enkel op kwartaalbasis gevraagd worden, zelfs indien u maandelijks een btw-aangifte indient.

Maandaangevers hebben wel de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen bij hun bevoegd btw-controlekantoor, waarbij de btw-tegoeden wél maandelijks kunnen teruggevraagd worden. Dit is cashflowmatig zeker interessant indien u periodiek een terug te vorderen saldo heeft.

Om in aanmerking te komen voor dergelijke vergunning, dient u in het afgelopen kalenderjaar aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De vrijgestelde omzet (export, intracommunautaire verkopen, werken in onroerende staat, …) bedraagt minstens 30% van de totale omzet
  • U heeft minstens € 12.000,00 btw in uw voordeel gehad in het voorgaande jaar.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.