Mijn PVDM

Mobilisering van vrijgestelde reserves

Gepubliceerd op 03-06-2020 door Birger Van de Merlen

De wetgever heeft vorig jaar in een circulaire bekend gemaakt dat naar aanleiding van de belastinghervorming in 2017, er in aanslagjaren 2021 en 2022 bepaalde vrijgestelde reserves kunnen gemobiliseerd worden tegen een gunsttarief van 15% of 10%.

Welke reserves?
Vrijgestelde reserves kunnen aangelegd worden om een gedeelte van de winst tijdelijk vrij te stellen van belastingen. Deze reserves blijven vrijgesteld zolang er aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde wordt voldaan. Deze onaantastbaarheidsvoorwaarde wil zeggen dat de reserve geboekt moet blijven. Van zodra er niet meer wordt voldaan aan deze voorwaarde (m.a.w. de reserve wordt teruggenomen om bijvoorbeeld uit te keren) zullen deze meteen belast worden.

Nu werd er dus beslist om enkele van deze vrijgestelde reserves gunstiger te belasten bij vrijwillige terugname. De vrijgestelde reserves die in aanmerking komen voor deze gunstmaatregel zijn de definitief vrijgestelde investeringsreserves en de 20% extra aftrekbare kosten (zoals voor elektrische wagens, beveiliging, ..) die aangelegd werden voor 1 januari 2017. De overige vrijgestelde reserves, zoals onder meer de vrijgestelde reserves in het kader van de tax shelter regeling of herwaarderingsmeerwaarden, e.d. komen niet in aanmerking voor deze gunstregeling.

Gunsttarief van 15% of 10%?
Bijkomend biedt de wetgever de mogelijkheid om het gunsttarief van 15% te verlagen naar 10%, indien het gemobiliseerde bedrag meteen geïnvesteerd wordt in afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa, andere dan personenwagens, lichte vrachtwagens of auto’s voor dubbel gebruik.

De belasting op deze gemobiliseerde reserves wordt in de aangifte vennootschapsbelasting verwerkt als een afzonderlijke belasting, waardoor eventuele aftrekken en verliezen hier niet van kunnen afgetrokken worden en deze belasting dus effectief verschuldigd zal zijn. Vermits het aanleggen van een vrijgestelde reserve louter een uitstel van belasting is, is het op lange termijn voordeliger om deze reserves alvast nu te mobiliseren aan de gunstigere tarieven.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.