Mijn PVDM

Maandelijkse BTW-teruggave voor starters

Gepubliceerd op 03-02-2020 door Nick Verheyden

Sinds 1 januari 2020 is het voor ‘starters’ die een maandelijkse
btw-aangifte indienen, mogelijk om maandelijks een btw-teruggave te vragen
zonder een vergunning.

Starters

Onder starters bedoelt de wetgever zowel de nieuwe
btw-belastingplichtigen, als de nieuw opgerichte btw-eenheden, ongeacht indien
de leden van deze btw-eenheid al voor langere tijd btw-belastingplichtigen
waren. Deze starters hebben sinds januari 2020 gedurende een periode van 24
maanden de mogelijkheid om een maandelijkse btw-teruggave te vragen, zonder
over een vergunning te beschikken.


Vergunning

Om een maandelijkse btw-teruggave te verkrijgen, moeten maandaangevers
beschikken over een vergunning, welke aangevraagd kan worden bij de BTW-administratie.
Om een aanvraag te kunnen indienen dient de belastingplichtige het afgelopen
kalenderjaar een totale teruggave hebben gehad van minstens € 12.000,00. Tijdens
het afgelopen kalenderjaar dient de omzet eveneens voor minstens 30% te bestaan
uit bepaalde handelingen, waaronder het leveren van goederen en diensten
waarbij de belasting verschuldigd is door de medecontractant. Voor meer
informatie hieromtrent kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Indien de maandaangever niet beschikt over dergelijke vergunning, zullen
de terug te vorderen btw-saldo’s slechts teruggevraagd kunnen worden na elk
kwartaal (maart, juni, september en december). Indien de maandaangever in
december een terug te vorderen saldo heeft van minstens € 245,00, zal dit saldo
ten laatste op 31 maart van het volgende kalenderjaar teruggestort worden. Voor
alle andere perioden zal er een teruggave kunnen aangevraagd worden vanaf een
terug te vorderen saldo van minstens € 1.485,00, welke ten laatste 3 maanden na
de aanvraag teruggestort zal worden.


Uitbreiding maandelijkse btw-teruggave voor starters

De wetgever heeft beslist om startende maandaangevers sinds januari 2020
automatisch het recht geven om gedurende een periode van 24 maanden een
maandelijkse teruggave te kunnen aanvragen. Dit zal startende maandaangevers
meer ademruimte geven om de eerste jaren, welke cashflowmatig vaak moeilijk
zijn, door te geraken.

De enige voorwaarden waaraan een maandelijkse starter dient te voldoen om
aanspraak te maken op een maandelijkse teruggave zijn:

  • Het
    periodiek elektronisch indienen van de maandelijkse btw-aangiften;
  • Het terug
    te vorderen btw-saldo bedraagt minstens € 245,00,

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.