Mijn PVDM

Intresten credit rekening-courant: einde aan de onduidelijkheid?

Gepubliceerd op 22-07-2019 door Nick Verheyden

Als u als bestuurder een tegoed heeft ten opzichte van uw vennootschap, is het mogelijk om op dit tegoed, dat meestal op een rekening-courant geboekt wordt, intresten te berekenen. De bepaling van de rentevoet en de grootte van deze intresten zijn echter gebonden aan enkele voorwaarden.

De intresten die berekend worden op de credit rekening-courant kunnen fiscaal interessant zijn, daar deze slechts tegen 30% roerende voorheffing worden belast en tegelijkertijd ook, mits naleving van de voorwaarden, aftrekbaar zijn in de vennootschap waarin de intresten worden berekend.

 

Marktconforme rente

De rentevoet die gebruikt wordt voor de berekening van de intresten op de credit rekening-courant mag niet zomaar vrij gekozen worden, maar moet marktconform zijn. Tot voor kort was het begrip ‘marktconform’ nog niet gedefinieerd in de wet, waardoor de bepaling van de marktconformiteit kon zorgen voor discussie met de fiscus.

Recent heeft de fiscus echter beslist om meer zekerheid en duidelijkheid te bieden omtrent de bepaling van deze rentevoet. Vanaf januari 2020 zal men voor de bepaling van deze rentevoet rekening moeten houden met de MFI-rentevoet die door de Nationale Bank van België wordt bekend gemaakt. Deze rentevoet is gebaseerd op de door de Belgische Monetaire Financiële Instellingen (MFI) aangerekende intrestvoeten op leningen van minder dan € 1.000.000,00 met een duurtijd korter dan 1 jaar.

De toegepaste rente op uw credit rekening-courant is marktconform als u het geldende MFI-tarief van het voorgaande jaar in november verhoogd met 2,5%. Indien u deze regel nu reeds wil toepassen, bedraagt de rentevoet voor 2019: 4,09%.

 

Herkwalificatie dividend

Als de credit rekening-courant hoger is dan de som van de belaste reserves van het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het boekjaar, worden de intresten die berekend worden op het gedeelte van de rekening-courant die de voorheen vermelde grens overschrijden, geherkwalificeerd als dividend.

Hoewel deze aan hetzelfde tarief roerende voorheffing van 30% belast worden, is het herkwalificeren van deze intresten naar dividenden minder voordelig voor de vennootschap. Ze zijn voor de vennootschap namelijk geen aftrekbare beroepskost en zullen de belastbare basis bijgevolg verhogen.

 

Opgelet!

Als de vennootschap duidelijk geen nood heeft aan financiële middelen en zonder in liquiditeitsproblemen te komen uw rekening-courant kan terugbetalen, zou de fiscus wel eens kunnen stellen dat de hiervoor besproken marktrente niet van toepassing is en dat deze rekening-courant moet vergeleken worden met een geldbelegging, dewelke vandaag de dag veel minder opbrengt dan 4,09% bruto…

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.