Mijn PVDM

Beleggen in een DBI-Bevek met het spaargeld van de vennootschap

Gepubliceerd op 03-01-2019 door Nick Verheyden

Aandelen ontvangen via een DBI-bevek/fonds kunnen volledig worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting terwijl er voor gewone aandelen een minimum participatie moet zijn van 10% in het kapitaal of een investeringsbedrag van 2.500.000 euro. Het beherend vermogen van deze fondsen is dan ook sterk gestegen in de afgelopen maanden. 

Belasting op de meerwaarde op aandelen

Tot en met aanslagjaar 2018 (boekjaren eindigend t.e.m. 31 december 2017) was de meerwaarde op aandelen vrijgesteld van vennootschapsbelasting indien de aandelen langer dan één jaar in het bezit waren van de vennootschap. Sinds het Zomerakkoord is deze vrijstelling niet meer vanzelfsprekend.

Vanaf 1 januari 2018 is er slechts een vrijstelling voor de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van aandelen, indien er naast de minimum periode van één jaar ook voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • De aandelen hebben een aanschaffingswaarde van 2.500.000 euro, of
  • De aandelen vertegenwoordigen 10% van het kapitaal in de onderliggende vennootschap.

Indien niet aan één van de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, zal de meerwaarde op de verkoop van aandelen belast worden aan een tarief van 25,5% of 29,58% afhankelijk van de voorwaarden die niet zijn voldaan (20,40% voor vennootschappen onderworpen aan het verlaagd tarief).

DBI-Bevek als oplossing

‘DBI’ is de afkorting van ‘Definitief Belaste Inkomsten’. De ontvangen winst uit dividenden kan op basis van het DBI-regime voor 100% worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn de volgende:

  • de aandelen moeten ten minsten één jaar ononderbroken in eigendom zijn; en
  • de vennootschap die de dividenden uitkeert is een vennootschap die op haar winst wordt belast volgens een normaal belastingregime; en
  • de ontvangende vennootschap bezit ten minste 10% van de aandelen in de uitkerende vennootschap of een investeringsbedrag van ten minste 2.500.000 euro.

Een DBI-Bevek is een beleggingsfonds, in de vorm van een vennootschap, dat haar vermogen volledig belegt in individuele aandelen. De DBI-bevek zal voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden aangezien de beleggingswinsten al belast zijn op het niveau van de vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt. Het is wel vereist dat de DBI-Bevek jaarlijks minstens 90% van haar inkomsten uitkeert en dat ze zelf belegt in vennootschappen waarvan de winst belast wordt volgens het normaal belastingregime.

Nadelen

Ten opzichte van gewone aandelen zal het voordeel bijgevolg gelijk zijn aan de uitgespaarde vennootschapsbelasting van 29,58% (of 20,40%). Een mogelijk nadeel zijn de hoge instap-en beheerskosten die gevraagd kunnen worden door de beheersmaatschappijen van deze fondsen.

Ook wordt een DBI-Bevek nog steeds beschouwd als een aandelenbelegging. Indien de vennootschap aanspraak wil maken van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (20,40% op de eerste schijf van 100.000 euro) mogen de beleggingen in aandelen niet meer bedragen dan 50% van de som van haar fiscaal kapitaal, de belaste reserves en herwaarderingsmeerwaarde. Indien de beleggingen toch meer bedragen dan 50%, dan is de vennootschap onderworpen aan het normale tarief van 29,58%.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.