Mijn PVDM

Extra belastingvoordelen voor alleenstaande ouders

Gepubliceerd op 30-11-2017 door Nick Verheyden

De regering heeft ten voordele van alleenstaande ouders twee beslissingen genomen die dit jaar reeds (inkomsten 2017) in werking treden in de personenbelasting.

Fiscaal alleenstaande 2.0: een nieuwe definitie

Tot op heden erkende de fiscus enkel twee groepen van belastingplichtigen:

  • De gehuwden en wettelijk samenwonenden: deze moeten één aangifte indienen en worden samen belast;
  • De alleenstaanden: dit zijn alle andere belastingplichtigen. Dit zijn dus “fiscaal alleenstaanden”, want deze groep omvat ook twee personen die onder één dak wonen, en zo een feitelijk gezin vormen.

Voor deze laatste groep (alleenstaanden) is het zeer moeilijk om een fiscale maatregel in te voeren die enkel de “echte alleenstaanden” zal bevoordelen.

Vandaar een nieuwe, strengere definitie, van een fiscaal alleenstaande 2.0, die het mogelijk maakt de “echte alleenstaanden” beter te bedienen. Ze bestaat uit twee luiken:

  1. Ze omvat enerzijds elke feitelijke alleenstaande (echt alleen wonen) maar anderzijds ook iedereen die samenwoont met een derde persoon die over niet meer nettobestaansmiddelen beschikt dan € 3.200 in 2017. Dit is hetzelfde bedrag waarover bv. kinderen maximaal mogen beschikken om nog als persoon ten laste te kunnen worden aangemerkt. Deze derde persoon is uiteraard iemand anders dan de belastingplichtige zijn kinderen of andere bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, broers, e.d.).
  2. Daarnaast zijn er ook nog twee inkomstenvoorwaarden:
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal € 18.000.
  • De netto beroepsinkomsten moeten minimum € 3.200 bedragen (excl. werkloosheidsvergoedingen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten (bv. ontslagvergoeding).

Eerste maatregel: verhoging van de belastingvrije som met € 1.550

Deze verhoging is dus voorbehouden aan ouders die vallen onder de definitie van een fiscaal alleenstaande 2.0. De verhoging van € 1.550 wordt wel al afgebouwd vanaf € 15.000 belastbaar inkomen, zodat de zone € 15.000-€ 18.000 een ‘uitloopzone’ wordt.

Tweede maatregel: belastingvermindering kinderopvang aan 65%

Wanneer ouders uitgaven doen voor buitenschoolse opvang, kindercrèche e.d., dan krijgen ze een belastingvermindering van 45% op de daarvoor gedane uitgaven. De uitgave zelf wordt wel beperkt tot € 11,20 per opvangdag/per kind. De kinderen moeten jonger zijn dan 12 jaar. Voor gehandicapten is de leeftijdsgrens 18 jaar. De kinderopvang moet erkend zijn door Kind en Gezin.

Wanneer je een fiscaal alleenstaande 2.0 bent, wordt dit nu 65% i.p.v. 45%. Bovendien wordt deze belastingvermindering ook een belastingkrediet : dit betekent dat wanneer belastingverminderingen de te betalen belastingen terugbrengt naar nul euro, de fiscus het overschot aan niet-gebruikte belastingverminderingen gaat terugbetalen aan de alleenstaande ouder.

Besluit:

De regering heeft met deze twee maatregelen iets willen doen voor alleenstaanden. Deze mensen grijpen nu vaak naast fiscale voordelen, die voor koppels verdubbeld worden. Wel is men verstandig genoeg geweest om dit enkel toe te kennen aan de echte laagverdieners en de echte alleenstaanden.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.