Mijn PVDM

Aangifte van schuldvordering moet voortaan online gebeuren.

Gepubliceerd op 07-06-2017 door Nick Verheyden

Sinds 1 april 2017 moet u voor een klant in faling, de aangifte van schuldvordering verplicht online indienen… en u mag er nog voor betalen ook!

De verplichte online-indiening geldt enkel voor Belgische rechtspersonen (o.a. vennootschappen). Natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen en die zich niet laten bijstaan door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent, mogen de aangifte van schuldvordering aangetekend verzenden naar de curator (en dus niet meer naar de rechtbank).

De aangifte van schuldvordering moet ingediend worden via www.regsol.be en er moet 6 euro per aangifte betaald worden.

Let er op dat u de aangifte tijdig indient. De indieningstermijn wordt bepaald in het faillissementsvonnis en bedraagt maximum 1 jaar. Indien er reeds verdelingen zouden gedaan zijn, dan heeft u daar geen recht meer op bij laattijdige aangifte, u kan enkel nog in aanmerking komen voor het nog niet verdeelde actief. Bovendien moet u zelf opdraaien voor de kosten voor het opnemen in het passief.

Na 1 jaar verjaart het recht tot opname in het passief definitief voor de schulden die dateren van voor het faillissement.

Vooral voor fiscale doeleinden, namelijk het verkrijgen van het attest van de curator waaruit blijkt dat de vordering niet meer inbaar is, is het van groot belang dat u de aangifte van schuldvordering tijdig indient.

 

PVDM Accounting & Advice
Handelslei 187, 2980 Zoersel
Kremerslei 53, 2570 Duffel

BTW. 0668.387.012
BIBF. 70503236

T. 03 384 11 28
info@pvdm.eu

Inspiratie in uw mailbox?

© 2023 PVDM Accounting & Advice. Gebruiksvoorwaarden en privacy policy.

Shtick was here.